Bùi nhùi thép – Steel Wool – Vòng tròn phơi sáng

40,000VND

Cuộn dài 6m
Phơi sáng tầm 50-60 lần