Đèn dẫn lối 5 bóng mờ

320,000VND

→ Số lượng bóng: 05 bóng
→ Chiều dài đế: 30cm
→ Chiều cao: 120cm

Hết hàng