Pháo bông phụt 15cm

25,000VND

Giá bên là giá theo bịch (6 que)

Thời gian cháy 30s

Lấy số lượng lớn xin gọi điện