Pháo điện con chuột hỏa tiễn

    60,000VND 50,000VND

    Chạy dài 50m

    thời gian 30s

    Hiệu ứng còi hú

    Lấy số lượng lớn xin gọi điện