Pháo điện Trung Quốc 2 màu

30,000VND 20,000VND

Thời gian cháy: 30s

Chiều cao khi cháy: 3m

Hiệu ứng cháy 2 màu

Có mùi, có khói.