Pháo điện Trung Quốc có khói

30,000VND 20,000VND

Chiều cao 3m

Thời gian cháy 30s

Có mùi, có khói

Mua số lượng lớn xin liên hệ.