Pháo điện giàn 25 quả

    1,100,000VND 900,000VND

    Số lượng 25 quả

    Thời gian 30s

    Chiều cao 5m

    Hiệu ứng mưa rơi