Pháo điện giàn 25 quả

    1,100,000 900,000

    Số lượng 25 quả

    Thời gian 30s

    Chiều cao 5m

    Hiệu ứng mưa rơi