Pháo giấy kim tuyến 80cm

    30,000VND 25,000VND

    Ống dài 80cm

    Hàng loại 1 nhiều giấy

    Lấy số lượng xin gọi điện