Pháo giấy kim tuyến 80cm

    30,000 25,000

    Ống dài 80cm

    Hàng loại 1 nhiều giấy

    Lấy số lượng xin gọi điện