Pháo điện Nga không khói

35,000VND 25,000VND

Cháy cao 3m

Thời gian cháy 30s

Không mùi, không khói

Mua số lượng lớn xin liên hệ.